ontslag, werk en zekerheid, flexwerk,beŽindiging, loonvorderingen, kennelijk onredelijk ontslag, ontslag op staande voet, concurrentiebeding jeugdhulp, wmo2015, participatiewet, RO, ruimtelijke ordening, bestemmingsplan, advies en begeleiding

Diensten

Arbeidsrecht

Het voeren van individuele arbeidszaken voor bedrijven en werknemers (beëindiging, loonvorderingen, kennelijk onredelijk ontslag, ontslag op staande voet, concurrentiebeding). Per 1 januari 2015 is de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd. Ogenschijnlijk biedt de wet meer zekerheid aan flexkrachten, maar of dit daadwerkelijk zo uitpakt is de vraag. Dat geldt ook voor de transitievergoeding. Het lijkt eenvoudiger, maar de wetgever gaat misschien te gemakkelijk uit van een redelijke wetstoepassing.

Drie decentralisaties

 

Ik heb de afgelopen jaren een grote expertise opgebouwd in de mega-operatie die de drie decentralisaties in het sociale domein vormen. In dit kader ben  ik inzetbaar voor interimopdrachten als projectmanager of beleidsadviseur. Particulieren en instellingen kunnen mij inschakelen ingeval van bezwaren tegen gemeentelijke beschikkingen.

Ruimtelijke Ordening

Burgers en bedrijven hebben vaak moeite met het realiseren van ruimtelijke projecten in verband met vermeende of reële tegenwerking van gemeenten. Vaak zijn bestemmingsplannen moeilijk te doorgronden. Op grond van mijn bestuurlijke ervaring kan ik u adviseren of u begeleiden in een traject.





    UA-36399722-1