Home

 Welkom op de website van Dings Juridisch Advies & Consultancy
 
Een goed 2016 gewenst
Adviesbureau werkzaam in:
Arbeidsrecht
Heeft u een arbeidsrechtelijke vraag, Stel deze dan via mrjdings@gmail.com. Sinds 2002 ben ik zelfstandig juridisch adviseur Arbeids-en ontslagrecht.
Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid vereenvoudigt het ontslagrecht aan de ene kant, maar door dat de beroepsmogelijkheden worden uitgebreid wordt het ook complexer.Ik sta u graag deskundig bij bij vragen over deze wet en andere arbeidsrechtelijke vragen.
Met ingang van 24 februari 2015 is er ook een webshop aan deze site toegevoegd.
De aankleding daarvan wordt nog verbeterd.
Adviezen worden zo nodig in het Engels (English language ) of Duits (Deutsche Sprache) verstrekt.
 
Sociaal Domein Gemeenten
 U kunt mij inschakelen voor projecten in de Jeugdhulp, WMO2015 en arbeidsmarktparticipatie. Als wethouder heb ik mij tussen 2010 en 2014 intensief bezig gehouden met de decentralisaties in het sociale domein. Particulieren of instellingen kunnen mij inschakelen voor het vervaardigen van zienswijzen en/of het voeren van procedures in bezwaar en beroep tegen beschikkingen.

Advies Ruimtelijke Ordening
Wilt u advies en begeleiding bij ruimtelijke projecten. Op basis van mijn bestuurlijke ervaring kan ik u (strategisch) van advies voorzien. Begeleiding van trajecten is ook mogelijk.
 

 


Elke vrijdag heb ik vanaf 15.00 uur tot 17.30 een inloopspreekuur op afspraak : 06-13604623
 

       .


Volg mij op Twitter (@josdings), Linkedin (Jos Dings) of Facebook (Jos Dings).

Bezoekadres: Molwijk 7 Middenbeemster

Jos Dings
 
UA-36399722-1